Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Българския институт по стандартизация командирова г-н Атанас Аргиров да участва като експерт, в пленарно заседание на CEN/TC448 N0039 “Funeral servissces” Австрия, Виена, 04-05.10.2018 г.

В изпълнение на заповед № 25-30/13.09.2018 г. на БИС от 04.10.2018 г. до 05.10.2018 г. включително, г-н Аргиров бе командирован до Австрия, Институт по стандартизация, за участие в 4-то пленарно заседание на CEN/TC448 N0039 "Погребални услуги" пр. EN 15017.

На заседанието присъстваха националните представители на Дания, Австрия, Словакия, Испания, Норвегия, Чехия, Португалия, Швеция, Италия, България, Финландия, Германия, Франция, ЕFFS .

Заседанието протече съгласно точките от дневния ред. Разгледаха се точка по точка проекта за стандарт. Всички конкретни предложения или забележки се обсъдиха и се решаваше дали да се приемат или не. Българските предложения бяха обсъдени много внимателно. Основното ни по т.6.2 от проекта бе подкрепено от всички и се взе решение да се върне стария текст. Г-н Аргиров представи компетентно и аргументирано българските предложения и мотивите към тях. Благодарение на международния опит и познанства с повечето делегати, българските предложения бяха приети.

Окончателният проект на стандарта бе финализиран и изпратен за финални национални становища.

Пресцентър на СПФБ