Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Становище относно съответствието с правилата на конкуренция на § 1на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията със сигнатура на НС 053-04-9

Решение №433 на КЗК