Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

57 Общо отчетно – изборно събрание на СПФБ

общо събрание

На 26.06.2020 г. се проведе редовно общо отчетно-изборно събрание на Съюза в гр. Благоевград.

Бяха приети докладите на УС за дейността и финансов и на КС.

За Председател на УС на СПФБ беше избран г-н Атанас Аргиров, а за членове на УС на СПФБ бяха избрани г-н Стоян Макреев и г-н Красимир Димитров.

За членове на КС на СПФБ бяха избрани г-н Николай Керемидчиев, г-н Спас Михайлов и г-жа Татяна Кацарска.

За членове на Етичната комисия към СПФБ бяха избрани г-н Владислав Сергиев, г-н Пламен Кънчев, г-н Николай Николов, г-н Петър Мицов и г-жа Соня Киркова-Миленова.

Пресцентър на СПФБ