Членове
СПФБ получи пълна подкрепа от Българската търговско-промишлена палата

СПФБ получи пълна подкрепа от Българската търговско-промишлена палата, за внесения от нас проект за закон за гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност.

УС на СПФБ.