Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

53 Общо събрание на СПФБ

На 21.12.2018 г. се проведе 53 редовно общо събрание на Съюза в гр. Баня, общ. Карлово.

Бяха приети програма и бюджет за 2019 г. . Запознаха се членовете на Съюза с резултатите от 15 Световна конференция на FIAT-IFTA в Боливия. Също се представи доклад за участието ни в работата по изготвяне на нов европейски погребален стандарт в Австрия.

Приета беше една фирма за редовен член на СПФБ.

Вечерта имаше вечеря и Коледно парти.

Пресцентър на СПФБ