Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

На 07.06.2013 г. се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България

На 07.06.2013 г. се проведе редовно ОС на СПФБ, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за 2012 г.;

2. Обсъждане на стратегия за подобряване на конкуренцията в бранша;

3. Приемане на нови членове и прекратяване на членство;

4. Разни.Беше представен финансовия отчет на Съюза за 2012 г. След подробно разглеждане и обсъждане отчета беше приет. Обсъди се стратегия за подобряване на конкуренцията в бранша. Приеха се няколко нови фирми за членове на Съюза. В точка Разни- се обсъдиха важни организационни въпроси свързани с по-доброто функциониране на СПФБ.

Вечерта след ОС, се организира парти на траурните работници.Пресцентър на СПФБ