Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

4-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA, Монреал, 30 май-02 юни 2016 г.

Председателят на УС на СПФБ, в качеството му на член на борда на Интернационалния съвет на председателите на световната организация, взе участие в 14-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA от 30 май до 02 юни 2016 г. в гр.Монреал, Канада. На 30.05.2016 г. г-н Атанас Аргиров участва в заседание на Интернационалния съвет на председателите. На него се обсъдиха важни въпроси за организацията. Одобри се доклада от срещата на I.C.D. на 17.09.2015 г. в Болоня, Италия, прие се Президентския доклад, прие се отчета за приходите и разходите през 2014-2016 г., беше представен доклада на одиторите, приеха се 7 нови национални членове от ЮАР, Швеция, Белгия, Гърция, Сингапур, Словакия и Боливия. Също се представи от конституционалния комитет за промени в Конституцията на организацията, нов проект за Конституция, която беше приета с тайно гласуване. Отчетоха се постоянните представителите в Икономическия и социалния съвет на ООН. Г-жа Тереза Сааведра от Боливия – настоящ първи вице – президент представи доклад за траурните музей, и дейностите извършени в тази насока. Същия ден се откри и траурно изложение в залите на подземния град на Монреал,намиращ се в централната част на града.

На 02.06.2016 г. беше избран и новия президент на FIAT-IFTA г-жа Тереза Сааведра от Боливия. Това е първата жена президент на FIAT-IFTA . Г-н Атанас Аргиров поздрави новия президент и му пожела успешна и ползотворна работа.Програмата на 14-та Интернационална Конференция на FIAT-IFTA продължи по програма до 02.06.2016г.Пресцентър на СПФБ