Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

49 Общо събрание на Съюз на погребалните фирми в България-15.12.2016 г. с. Огняново, хотел „Делта”

На 15.12.2016 г. в с. Огняново, община Гърмен се проведе редовно общо събрание на Съюза на погребалните фирми в България.

Бяха приети програма и бюджет за 2017 г. Запознаха се членовете на Съюза с посещението на Председателя на Съюза в Канада за участие, в качеството му на член на борда на националните членове, в 14 световна конференция на FIAT-IFTA. Промени се членството на две фирми и се прие един нов член. В точка Разни се разгледа предложение на София крематориум АД за търсене на възможност за въвеждане на стандарт при ковчезите за кремация.

Членовете на Съюза за пореден път потвърдиха позицията си за приемане на специален закон за тази специфична дейност пред ръководството на FIAT-IFTA Съюзът на погребалните фирми в България отново призовава всички колеги , независимо дали са членове на други организации или не членуват никъде, ръководствата на другите заинтересовани организации, да се обединим, да обсъдим в една обща среща, бъдещи действия по приемането на този толкова важен за бранша закон.

Нека да се борим за това да могат да работят всички, за да може да работим и ние!
Най-добрата социална политика е наличието на свободен конкурентен пазар!

Вечерта след събранието имаше тържествена вечеря и парти, присъстваха повече от седемдесет колеги членове на Съюза и гости.

Пресцентър на СПФБ