Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Етична комисия

Членове

1. Владислав Сергиев

2. Пламен Кънчев

3. Николай Николов

4. Михайл Александров - избран от ОС на 15.04.2022г.

5. Соня Киркова-Миленова

Комисията е избрана от Общото събрание на СПФБ, състояло се на 26.06.2020г.

Правилник за организацията на Комисията по етика на СПФБ >>