Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Юрид. информация

 1. Решение №17723 на ВАС
 2. НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ
 3. Разрешение за кремация
 4. НАРЕДБА № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници
 5. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
 6. НАРЕДБА № 48/28.12.2001г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА СПЕЦИФИЧНИ ТОВАРИ БЕЗ ОПАКОВКА И НА ТОВАРИ, ИЗИСКВАЩИ ОСОБЕНА ОПАКОВКА
 7. ЗАКОН за общинската собственост
 8. ЗАКОН за местните данъци и такси
 9. НАРЕДБА № 16 от 21.08.1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения
 10. ЗАКОН за здравето
 11. НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
 12. ТАРИФА за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
 13. ПРАВИЛНИК за погребенията
 14. Решение 6962 пет членен състав на ВАС
 15. Решение 27/02 на КЗК
 16. Решение 30/04 на Сл.ОС
 17. Решение 33/04 на КЗК
 18. Решение 34/99 на КЗК
 19. Решение 81/06 на КЗК
 20. Решение 109/07 на КЗК
 21. Решение 128/01 на КЗК
 22. Решение 201/03 на КЗК
 23. Решение 397/07 три членен състав на ВАС
 24. Решение 933/03 три членен състав на ВАС
 25. Решение 999/03 пет членен състав на ВАС
 26. Решение 2721/00 три членен състав на ВАС
 27. Решение 3548/06 пет членен състав на ВАС
 28. Решение 6332/07 пет членен състав на ВАС
 29. Решение 6769/05 пет членен състав на ВАС
 30. Решение 7518/07 три членен състав на ВАС
 31. Решение 8326/02 три членен състав на ВАС
 32. Решение 9554/04 три членен състав на ВАС
 33. Решение 10354/05 три членен състав на ВАС
 34. Решение 42/06 на КЗК
 35. Решение 46/07 на КЗК
 36. Решение 63/05 на КЗК
 37. Решение 74/05 на КЗК
 38. Решение 79/01 на КЗК
 39. Решение 108/07 на КЗК
 40. Решение 135/02 на КЗК
 41. Решение 359/02 три членен състав на ВАС
 42. Решение 1640/07 три членен състав на ВАС
 43. Решение 1805/06 пет членен състав на ВАС
 44. Решение 3630/03 три членен състав на ВАС
 45. Решение 7958/07 три членен състав на ВАС
 46. Решение 8131/07 пет членен състав на ВАС
 47. НАРЕДБА № 60 от 14 май 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета