Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Заявление за включване в регистъра на СПФБ

Дo
УС на СПФБ

Заявление

от ……………………………………………………, гр. ……………………………………………. ………………., представлявано от ………………………………………………………………..

Уважаеми господа,

Моля да включите в Доброволния регистър на траурните фирми в Република България, представляваното от мен търговско дружество (едноличен търговец) със следните данни:

Фирма:………………………………………………………………………………………………

ЕИК:………………………………………………………………………………………………..

Представляващ фирмата:……………………………………………………………………………..

Адрес на управление, тел., факс, е-mail :…………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………………….……

Други офиси (адрес, тел., факс, име на управителя им):……………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………….

Предлагани траурни услуги:…………………………………………………………………….. . ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Заявявам, че съм запознат с решението на ОС на СПФБ за създаването на Доброволен регистър на траурните агенции в Република България и с Етичния кодекс на СПФБ и се задължавам да ги спазвам.

Прилагам: удостоверение за актуално състояние на фирмата.

гр. ………………..,

……………………. г.

С уважение:

Изтегли >>