Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Открито производство в Комисия за защита на конкуренцията по застъпничество за конкуренция от 19.03.15 г. №КЗК/176/2015

Описание: Искане на становище-"Ритуал"ЕООД, гр. Кърджали-по проект на Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в гр. Кърджали и кметствата на Община Кърджали

Дата на образуване: 19.03.2015 г. Дата на приключване: - Правно основание: - Вид производство: ЗЗК Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията Инициатор(и): "РИТУАЛ" ЕООД Ответник(ници): - Искане за временни мерки: не Има ли наложени временни мерки: - Текущ статус: открито производство Наложени санкции: - Дата на публикуване: 19.03.2015 г. Дата на публикуване на последното решение: -

Пресцентър на СПФБ